"ШКОЛА – ЦЕ НЕ КОМОРА ЗНАНЬ, А СВІТОЧ РОЗУМУ, СВЯТИНЯ І НАДІЯ, ДУХОВНА КОЛИСКА НАРОДУ, НОРОВЛИВЕ ДИТЯ СУСПІЛЬСТВА". В.Сухомлинський

Моніторинг


 Порядок проведення моніторингу якості освіти 

НОВОДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДМИТРІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І -ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»

НАКАЗ

04.01.2024                                                                                     №  6/а 

Про результати навчальних досягнень

учнів за І семестр 2023/2024 н. р. 

Відповідно до плану роботи школи, з метою підвищення організації освітнього процесу, забезпечення конституційного права громадян на здобуття загальної середньої освіти, контролю за якістю навчанняадміністрацією  школи проведено моніторинг рівня навчальних досягнень учнів за перший семестр 2023/2024 н. р.

Навчальні досягнення учнів школи на кінець І семестру 2023/2024 н. р. оцінено відповідно до критеріїв.

На 29.12.2023 року в школі навчалося 138 учні (з них: 12 учні – на сімейній формі навчанні). В початковій школі навчається 46 учнів, в 5-11 класах – 92 учні. Високий рівень навчальних досягнень має 2 учні – 3 %. Достатній рівень знань мають 24 учнів, що становить – 29%.  Якість успішності по школі становить 31%. Середній рівень знань мають  51 учні, що становить 61%. На початковому рівні навчається 5 учнів – 6%. Успішність по школі за І семестр 2023/2024 н.р. становить 94 %.

В початковій школі навчається 46 учнів, оцінювання не проводилось В основній школі (5-9 класах) навчається 67 учнів. Якість навчальних досягнень становить 25%, що на 5% більша в порівнянні з минулим роком. Успішність становить – 85%. Показник якості навчальних досягнень в учнів  28%  

В старшій школі навчається 25 учнів. Успішність становить – 92%, якість навчальних досягнень становить 28%.

Аналізуючи успішність учнів середніх та старших класів слід зауважити, що  100% успішності немає.

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, адміністрація дійшла висновку, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня. Акцентуючи деякі моменти в навчальній діяльності учнів, необхідно зазначити позитивні моменти та недоліки, виявлені моніторинговими спостереженнями: якість навчальних досягнень в 5-9 класах дещо знизилась. в порівнянні з минулим навчальним роком; якість навчальних досягнень в старшій школі також зменшилась на 12%

Аналіз якості рівня навчальних досягнень учнів показує, що причинами виникнення проблем щодо динаміки успішності є пропуски заняття через хворобу, поважну причину, недостатня увага із боку батьків тих учнів, яким важко дається програмовий матеріал, хоч класні керівники своєчасно повідомляли батьків про рівень навчальних досягнень дітей як в телефонному режимі так і через щоденники. З усіма учнями та їх батьками, які мають оцінки середнього рівня класними керівниками були проведені індивідуальні бесіди, вчителями-предметниками проводились додаткові заняття з предметів, задані індивідуальні завдання.

Питання навчальних досягнень учнів розглядалися на нараді при директору й на засіданнях ШМО, з’ясовувалися причини зниження успішності учнів.

На підставі вищезазначеного

НАКАЗУЮ: 

1.Вважати якість навчальної роботи школи за підсумками І семестру 2023/2024 н.р. задовільною.

2. Керівникам методичних об’єднань:

1)Розглянути на засіданні методичних об’єднань питання щодо покращення результатів навчання учнів, що мають низький рівень знань.

                                                                                             Січень 2024року

2)Розробити разом з учителями проблемні питання для  підвищення й удосконалення педагогічної майстерності.

                                                                     Протягом січня-лютого 2024 року

3)Активізувати індивідуальну роботу вчителів з учнями, які відстають у навчанні, запроваджуючи ефективні  форми роботи.

Протягом ІІ семестру

4)Включити до плану роботи методичних об’єднань заходи, спрямовані

на організацію повторення матеріалу, корекцію прогалин у знаннях учнів.

Січень 2024 року

5)Спланувати взаємовідвідування уроків з метою вивчення питання:

«Використання особистісно-орієнтованих технологій на уроках».

Січень 2024року

3. Учителям-предметникам:

1)Спрямувати роботу на забезпечення належного методичного рівня викладання, застосовуючи ефективні форми і методи навчання для розвитку  творчих здібностей школярів, навиків грамотного письма.

Протягом ІІ семестру 2023/2024 н.р.

2)Проводити індивідуальну роботу з учнями, які засвоїли програму на початковому рівні.

Систематично

3)Під час складання задач, вправ та підготовки уроків особливе значення приділяти практичній спрямованості та диференціації навчання.

Постійно

4)Особливу увагу приділяти роботі з учнями 5, 7, 9,11 класів. Проводити із ними додаткові заняття.

Протягом ІІ семестру 2023/2024н.р.

5)Здійснювати якісну підготовку до предметних олімпіад учнів, які показали свої знання на рівні 10 – 12 балів. 

Постійно

6)Забезпечувати неухильне виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти.                                                                     Постійно

 

4.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Темченко В.М.:

1)Тримати на контролі дотримання Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти;

                                                            протягом ІІ семестру 2023-2024 н. р.

2)Надавати можливість учням, які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання, скоригувати семестрові оцінки відповідно до п.3.3 Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів;

не пізніше 5 днів після подання заяви батьків

3)Забезпечити додаткову роз'яснювальну роботу щодо дотримання Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів;

січень 2024р.

4)Активізувати індивідуальну консультаційну роботу зі старшокласниками, спрямовану на поглиблення знань з базових дисциплін.

Протягом ІІ семестру 2023/2024 н. р. 

5)Ознайомитись із результатами моніторингу навчальних предметів за І семестр 2023/2024 навчального року на сайті, у розділі «Моніторинг».

6.Класним керівникам: 11 класу – Колісниченку М.М., 9 класу – Карась Р.В.. в січні місяці провести класні батьківські збори по підсумках І семестру та підготовки учнів до ДПА та ЗНО.

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор:                                Валентина ЧМИХ

                                 

З наказом ознайомлені:

Кириченко О.І.                        Сергієнко Л.І.                          Коваль Л.О.

Щербавічус Н.І.                      Кириченко О.П.                      Новоселецька І.М.

Фатіф С.М.                              Ярмоленко Л.М.                      Карась Р.В.

Гальченко А.Г.                        Колісниченко М.М.                    

Моніторинг навчальних досягнень учнів по класах у Дмитрівському НВК

за І семестр 2023 – 2024 н.р.

Моніторинг навчальних досягнень учнів 5 - 11 класів  по предметах у Дмитрівському НВК

за І семестр 2023 – 2024 н.р.   

НОВОДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДМИТРІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС  «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ - ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» 

НАКАЗ

04.01.2024                                                                                                  №  6 

Про результати моніторингу

відвідування учнями закладу

у І семестрі 2023/2024

навчального року

          Відповідно до Закону України «Про освіту», наказу МОН України від 04.09.2003 року №595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей», Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку, вихованців та учнів» (назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №806 від 19.09.2018, №985 від 05.09.2023 - застосовується з 1 липня 2024 року, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 806 від 19.09.2018, № 681 від 17.07.2019, №985 від 05.09.2023), Порядку проведення моніторингу якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 січня 2020 року №54, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за №154/34437, Положення про порядок проведення внутрішнього моніторингу якості освіти в закладі та з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку, відстеження захворюваності учнів, причин невідвідування учнями занять за поясненнями батьків, динаміки змін показників, впродовж грудня 2023 року було проведено моніторинг відвідування учнями закладу у І семестрі 2023/2024 навчального року.

          Об’єктами моніторингу стали: знеособлена інформація про учнів, стан відвідування учнями закладу, занять, наявність довідок, % захворюваності, % наявності поважних причин,  % без причини.

          Використано такі інструментами моніторингу: бесіди з учнями, вчителями, відвідування занять, аналіз журналу відвідування, класного журналу, заповнення форми моніторингу.

           Моніторинг стану відвідування показав, що в закладі щоденно здійснюється аналіз відвідування учнями навчальних занять в режимі, ведеться журнал відвідування та сторінка відвідування у класному журналі. Станом на 01.09.2023 року усі учні приступили до навчання, всього  141 особа: очно -    139 учнів,  на індивідуальній формі -2 осіб.  Впродовж І семестру 2023/2024 навчального року до закладу прибув – 1 учень,  вибуло – 4 учнів, станом на 29.12.2023 навчається -   138 учнів: очно – 126 учнів, із використанням технологій дистанційного навчання- 12 учнів. Структура І семестру налічує 86 робочих днів. Класними керівниками щоденно, на початок першого уроку, здійснюється облік відвідування учнями закладу, навчальних занять на сторінках класних журналів та у журналі відвідування. На постійному контролі у класних керівників наявність медичних довідок, письмових пояснень батьків, заяв щодо відсутності учнів у закладі.

Станом на 29.12.2023 року, керівництвом закладу, було проаналізовано відвідування учнів у кожному класі.

Клас

Кількість учнів на 01.09

Очно

Із використанням технологій дистанційного навчання

Прибуло

Вибуло

Кількість учнів на 29.12

Очно

Із використанням технологій дистанційного навчання

Пропущено всього днів/уроків

По хворобі уроків

По поважній причині, уроків

Без причини, уроків

Динаміка змін у порівнянні з І семестром  2022/2023 н.р. (% підвищилась/знизився на)

1

8

8

 

-

-

8

8

-

161/674

437

 

237

 

2

10

8

2

 

 

10

8

2

114/534

386

 

148

 

3

14

14

-

-

-

14

14

-

208/1052

631

 

421

 

4

14

13

1

-

-

14

13

1

85/339

94

 

245

 

5

17

15

2

1

1

17

15

2

319/1582

1063

 

519

 

6

12

11

1

-

1

11

10

1

194/923

623

 

300

 

7

13

11

2

-

-

13

11

2

158/831

642

 

189

 

8

10

9

1

-

-

10

9

1

190/979

785

 

194

 

9

15

14

1

-

-

15

14

1

126/702

437

 

265

 

10

13

13

-

-

1

12

12

-

161/816

594

 

222

 

11

14

12

2

-

1

13

11

2

143/795

282

 

513

 

Проведений моніторинг показав, що найвищий показник відвідування мають учні  2 класу, класний керівник Сергієнко Л.І. та 7 класу, класний керівник Фатіф С.М. .

Слід звернути увагу на відвідування учнів 11,5, 3   класів, класні керівники           Колісниченко М.М., Кириченко О.П.,  Коваль Л.О..

Найбільше пропусків через хворобу учнів 5 та 8 класу, класні керівники Кириченко О.П. та Ярмоленко Л.М.

Питання охоплення навчанням дітей та відвідування учнями закладу знаходиться на контролі не тільки класних керівників, а і педагога соціального. Постійно з учнями та батьками проводиться попереджувально-профілактична робота: бесіди, зустрічі, за потреби відвідування учнів вдома, звернення у відповідні служби. На класних батьківських зборах, на засіданнях Ради  профілактики правопорушень заслуховуються питання відвідування учнями закладу, занять та спізнення на уроки.

Класні керівники щоденно інформують батьків про пропуски їхніми дітьми уроків та зобов’язують батьків завчасно повідомляти про причину відсутності дитини в закладі.

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Визнати стан відвідування учнями закладу у І семестрі 2023/2024 навчального року задовільним.

2. Відзначити найкращий показник відвідування учнями закладу в 2 класі, класний керівник  Сергієнко Л.І.

3. Соціальному педагогу :

3.1. Моніторити відвідування учнями закладу протягом місяця, семестру, року.

                                                                                                         Постійно

3.2. Провести співбесіду з класними керівниками щодо результатів моніторингу стану відвідування за І семестр 2023/2024 навчального року

                                                                                                               До 18.01.2023

3.3. Посилити увагу за відвідуванням учнями закладу з категорійних сімей.

                                                                                                              Щоденно

4. Класним керівникам:

4.1. Контролювати  відвідування учнями  закладу, уроків, з’ясовувати причину відсутності учнів. У кожному конкретному випадку відсутності, невідкладно з'ясовувати причини, встановлювати місце перебування дитини.

                                                                                                       Щоденно

4.2. Проводити роз’яснювальну роботу з батьками та учнями щодо відвідування закладу, спізнення на уроки, переконувати батьків та осіб, що їх замінюють, не залишати дітей вдома без серйозної поважної причини.

                                                                                                                 Постійно

4.3. Інформувати батьків або осіб, які їх замінюють щодо відсутності учнів у закладі чи на окремому уроці.

                                                                                                     За потреби

4.4 У випадку, якщо учень протягом 10 днів  не відвідує заклад без поважних причин повідомляти керівника закладу та соціального педагога для подальшого реагування.

                                                                                                                За потреби

4.5. Вести облік відвідування, із зазначенням причини відсутності на сторінці класного журналу та у журналі відвідування.

                                                                                                                Щоденно

4.6. Моніторити стан відвідування учнями закладу, занять протягом місяця, семестру, року.

                                                                                                                Постійно

4.7. Узагальнити та систематизувати дані відвідування, із відповідними поясненнями, довідками, за рік.

                                                                                                                 До 05.06.2024

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор:                                Валентина ЧМИХ

                                 

З наказом ознайомлені:  

Кириченко О.І.                        Сергієнко Л.І.                          Коваль Л.О.

Щербавічус Н.І.                      Кириченко О.П.                      Новоселецька І.М.

Фатіф С.М.                              Ярмоленко Л.М.                      Карась Р.В.

Гальченко А.Г.                        Колісниченко М.М.                     

Моніторинг навчальних досягнень учнів по предметах у Дмитрівському НВК

за ІІ семестр 2022 – 2023 н.р.

Моніторинг навчальних досягнень учнів по класах та предметах у Дмитрівському НВК

за ІІ семестр 2022 – 2023 н.р.