"ШКОЛА – ЦЕ НЕ КОМОРА ЗНАНЬ, А СВІТОЧ РОЗУМУ, СВЯТИНЯ І НАДІЯ, ДУХОВНА КОЛИСКА НАРОДУ, НОРОВЛИВЕ ДИТЯ СУСПІЛЬСТВА". В.Сухомлинський

Форми навчання

Витяг із статуту Дмитрівського НВК (І. Загальні положення)

 1.12. Заклад складається з двох підрозділів – дошкільного та шкільного. Забезпечує здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти через організацію закладом єдиного комплексу освітніх послуг, компонентів для досягнення вихованцями й учнями результатів навчання, визначених Державними стандартами дошкільної, початкової, базової та профільної середньої освіти. Має у своїй структурі: 

- дошкільний підрозділ, що забезпечує здобуття дошкільної освіти;

- початкову школу – 1-4 класи, що забезпечує початкову освіту; 

- гімназію – 5-9 класи, що забезпечує базову середню освіту;

- ліцей – 10-11 (12 класи), що забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти.

Заклад освіти забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту. 

Заклад освіти  забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до ліцензії на провадження освітньої діяльності на відповідних рівнях повної загальної середньої освіти.

Заклад освіти забезпечує здобуття профільної середньої освіти за профілями, що визначаються з урахуванням освітніх потреб учнів, запитів їхніх батьків, інших законних представників (далі – батьки), можливостей матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення Закладу освіти, з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти.

Заклад освіти може створювати у своєму складі інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Заклад освіти може організовувати такі форми здобуття освіти як сімейну, екстернатну, педагогічний патронаж.

           1.13. Медичне обслуговування учнів здійснюється медичним   працівником, який входить до штату Закладу освіти.

           1.14. Взаємовідносини Закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.