"ШКОЛА – ЦЕ НЕ КОМОРА ЗНАНЬ, А СВІТОЧ РОЗУМУ, СВЯТИНЯ І НАДІЯ, ДУХОВНА КОЛИСКА НАРОДУ, НОРОВЛИВЕ ДИТЯ СУСПІЛЬСТВА". В.Сухомлинський

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Безымянный

 

НОВОДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ДМИТРІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС  «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ - ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»

 

НАКАЗ

15.08.2023                                                                                                  54

 

 

Про організацію роботи та призначення відповідальних з охорони праці, безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану

у 2023 - 2024 навчальному році

 

              Відповідно до  законів України  «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану», «Про правовий режим воєнного стану», постанов КМУ від 28.07.2023 №782 «Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні»,  Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 № 2205, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234,  наказів МОН України  від 28.03.2022 р. № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні», з метою забезпечення функціонування системи управління охороною праці в закладі, створення безпечних умов навчально-виховного процесу в умовах воєнного стану, забезпечення впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних документів з питань охорони праці

НАКАЗУЮ:                                                                                                                                                                                     

1. Загальне керівництво охороною праці та відповідальність за створення безпечних і нешкідливих умов праці в умовах воєнного стану залишаю за собою.

2. Затвердити Порядок дій вчителів та учнів на випадок повітряної тривоги (додається).

3. Призначити відповідальними за включення сигналу повітряної тривоги (“три довгих дзвінки”) технічних працівників НВК.

4. Призначити відповідальними за переміщення учнів до укриття під час повітряної тривоги класних керівників та вчителів-предметників.

5. Призначити заступника директора з навчально-виховної роботи Валентину ТЕМЧЕНКО відповідальною:

5.1. За дотримання здорових і безпечних умов навчання, норм і правил техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки всіма учасниками навчально-виховного процесу;

5.2. Проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці з учителями-предметниками, класними керівниками.

5.3. Проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці з учителями початкової школи.

6. Призначити завідуючого господарством Наталію ЛЕВЧИК відповідальним:

6.1. За організацію роботи з охорони праці у закладі серед технічного персоналу.

6.2. За протипожежний захист закладу.

6.3. За збереження будівлі і споруд закладу.

64. За справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства закладу.

6.5. За електробезпеку у приміщенні закладу.

6.6. За безпечну експлуатацію будівель, споруд та інженерних мереж закладу.

7 Розподілити обов’язки з організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в умовах воєнного стану у 2023 – 2024 навчальному році наступним чином:

7.1. Валентина ЧМИХ – директор:

-       створює в навчальному закладі відповідно до Закону України «Про охорону праці» службу охорони праці та призначає відповідальних за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, визначає їх посадові обов’язки;

-       контролює організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану у структурних підрозділах НВК згідно з чинним законодавством і Положенням про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховному закладі, затвердженим наказом МОН України від 16. 05. 2019 р.  № 659;

-       заслуховує на засіданнях педагогічної ради, нарадах  звіти керівників структурних підрозділів з питань створення здорових і безпечних умов праці і проведення навчально-виховного процесу, стану травматизму;

-       видає накази і розпорядження з питань охорони праці;

-       укладає колективний договір, угоду з охорони праці і забезпечує їх виконання;

-       повідомляє про груповий нещасний випадок під час навчально-виховного процесу згідно з Положенням начальника відділу освіти;

-       організовує розслідування нещасних випадків у навчально-виховному процесі відповідно до Положення;

-       здійснює постійний контроль з громадськими і державними органами щодо запобігання травматизму учнів і працівників;

-       несе персональну відповідальність за забезпечення здорових і безпечних умов праці та проведення навчально-виховного процесу.

7.2. Валентина ТЕМЧЕНКО - заступник директора з НВР:

-       організовує виконання організаційно-технічних заходів зі створення здорових і безпечних умов проведення навчальних занять в класах;

-       контролює наявність, збереження і використання навчального обладнання, приладів, хімічних реактивів під час навчально-виховного процесу відповідно до Типових переліків і норм установлених чинним законодавством;

-       забезпечує проведення первинного інструктажу на робочому місці, повторного та позапланових інструктажів згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 563 від 01. 08. 2001 р.;

-       бере участь у  розробці і періодичному перегляді (не рідше ніж 1 раз на 3 роки) інструкцій з охорони праці в частині, що стосується виконання лабораторних робіт у навчальних кабінетах, контролюють своєчасне проведення інструктажів з учнями;

-       повідомляює про нещасний випадок директора НВК;

-       бере участь у розробленні колективного договору, угоди з охорони праці.

7.3. Наталія МАРТИНЮК – педагог-організатор:

-       здійснює контроль за роботою зі створення відповідних умов для виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки під час проведення позакласних і позашкільних заходів в умовах воєнного стану, вживає необхідні заходи щодо їх поліпшення;

-       контролює діяльність керівників гуртків щодо проведення заходів: походів, подорожей, екскурсій;

-       проводить інструктаж класних керівників, керівників гуртків, учителів та інших осіб, залучених до організації позакласної роботи згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 563 від 01. 08. 2010 р.

-       повідомляє про нещасний випадок директора закладу.

7.4. Левчик НАТАЛІЯ – завідуючий господарством:

-       забезпечує експлуатацію будівель, споруд і території відповідно до вимог, правил і норм охорони праці та догляд за ними; складає акти про перевірку кріплення споруд;

-       забезпечує дотримання норм безпеки під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання, машин, механізмів, котлів;

-       забезпечує правильність складування і збереження матеріальних цінностей, належний санітарно-гігієнічний стан побутових і допоміжних приміщень;

-       забезпечує дотримання норм протипожежної безпеки в будівлях і спорудах, стежить за наявністю та справністю засобів пожежегасіння;

-       організовує проведення замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлюючих пристроїв, вимірювання рівня освітлення, шуму, вібрації та радіації у приміщеннях школи;

-       бере участь у розробці і періодичному перегляді інструкцій з охорони праці під час виконання конкретних робіт, бере участь у розробці колективної угоди з охорони праці;

-       проводить з технічним та обслуговуючим персоналом у підрозділі первинний на робочому місці, повторний, позаплановий, цільовий інструктаж з оформленням у журналі;

-       повідомляє про нещасний випадок директора закладу;

-       бере участь у розробленні колективного договору, угоди з охорони праці.

7.5. Лариса МАЛІЙ – сестра медична:

-       проводить повсякденну роботу, яка забезпечує створення належних санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;

-       здійснює заходи з охорони здоров’я дітей та працівників, дотримання санітарних і гігієнічних вимог у ліцеї;

-       під час прийому учнів на навчання організовує та контролює проходження ними медичного обстеження, наявність довідок про стан здоров’я та інших документів;

-       проводить просвітницьку роботу з питань здорового способу життя, дотримання санітарно-гігієнічних норм особистого життя та праці;

-       забезпечує медичне обслуговування під час проведення масових заходів;

-       організовує та контролює своєчасне щорічне проходження медичного огляду всіма працівниками в повному обсязі;

-       перевіряє наявність особових медичних книжок у працівників під час прийому їх на роботу, забезпечує зберігання та облік особових медичних книжок працівників;

-       веде поточну та звітну документацію;

-       здійснює облік медикаментів і є матеріально відповідальною за їх одержання та придбання, поповнює аптечки відповідними препаратами та медикаментами, контролює допустимі терміни зберігання медикаментів;

-       постійно знаходься на своєму робочому місці та в готовності в разі необхідності надати першу медичну допомогу;

-       повідомляє директора про нещасний випадок, що стався, організовує надання першої допомоги потерпілому;

-       несе безпосередню відповідальність за охорону здоров’я учнів, працівників навчального закладу, виконання належних санітарно-гігієнічних вимог до організації навчально-виховного та в робочих процесів, безпечний стан свого робочого місця, обладнання, тощо.

7.6. Керівники гуртків:

-       проводять з учнями інструктаж на заняттях з техніки безпеки з обов’язковою реєстрацією його в журналі встановленого зразка;

-       проводять з учнями профілактичну роботу з безпеки життєдіяльності;

-       несуть відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу;

-       зупиняють проведення робіт чи занять у випадку сигналу повітряної тривоги;

7.7. Класні керівники, класоводи та педагогічні працівники НВК:

-       відповідають за безпечне проведення навчально-виховного поцесу;

-       проводять вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий інструктаж учнів з обов’язковою реєстрацією у відповідному журналі, під час навчальних занять з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять;

-       несуть особисту відповідальність за збереження життя та здоров’я учнів під час навчального процесу в урочній і позакласній роботі, під час проведення масових заходів;

-       вживають необхідні заходи з виконання діючих правил і інструкцій з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, правил пожежної безпеки, зі створення здорових і безпечних умов проведення занять та виконання робіт;

-       зупиняють проведення робіт чи занять у випадку сигналу повітряної тривоги;

-       ведуть профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів.

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор                        Валентина ЧМИХ

З наказом ознайомлені:

Темченко В.М.                        Мартинюк Н.В.                       Левчик Н.Г.

Малій Л.М.                              Лелека С.М.                             Кириченко О.І.

Сергієнко Л.І.                          Коваль Л.О.                             Щербавічус Н.І.

Кириченко О.П.                      Новоселецька І.М.                  Фатіф С.М.

Ярмоленко Л.М.                      Карась Р.В.                              Гальченко А.Г.

Колісниченко М.М.                 Варення Т.І.                             Ярмоленко Т.Л.


Додаток

до наказу від 15 серпня 2023 р. № 54

Порядок

дій вчителів у випадку повітряної тривоги

Почувши сигнал оповіщення необхідно організувати переміщення учасників освітнього процесу у супроводі з вчителем або відповідальною особою, яка після завершення небезпеки та оголошення відміни сигналу організує повернення учасників освітнього процесу до запланованих заходів, а також перевірятиме наявність учнів в укритті та у приміщеннях закладу освіти після завершення небезпеки.

У випадку сигналу небезпеки:

1. Відповідальна особа вмикає наявну систему оповіщення закладу.

2. Вчитель сповіщає учнів про загрозу, а батьків – про переміщення дітей до укриття.

3. Необхідно організувати пересування двома колонами в приміщенні класу та швидко залишити кабінет.

4. Для супроводу початкових класів можуть бути залученні помічники.

5. Для швидкого надання медичної допомоги має бути залучений медичний працівник. 

6. Відповідальні особи після оголошення сигналу оповіщення мусять перевірити всі приміщення закладу на відсутність у них учасників освітнього процесу та працівників закладу, по завершенню перевірки прямувати до найближчого укриття.

7. Учні, які знаходяться на подвір'ї закладу, під час сигналу оповіщення повинні самостійно рухатися до найближчого укриття фонду захисних споруд.

8. У середині захисної споруди відповідальні особи повинні допомогти учасникам освітнього процесу швидко та спокійно зайняти місця. 

9. Під час перебування в захисній споруді вчителі та вiдповiдальнi особи здійснюють необхідну підтримку, заходи для комфортного та спокійного перебування в укритті.

10. Після завершення небезпеки та оголошення про відбій тривоги, вчителі та відповідальні особи слідкують за тим, щоб вихід усіх учасників освітнього процесу з укриттів здійснювався колонами або групами.

Порядок

дій учнів у випадку повітряної тривоги

1. Чітко виконувати вказівки вчителів, швидко та без паніки пройти в укриття.

2. Після команди «Відбій повітряної тривоги» разом зі вчителем вийти з укриття та повернутися до класу.